Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

basiaaa
19:46
basiaaa
19:44
6847 e15c
Reposted fromnfading nfading viakrolmalin krolmalin
12:57
6964 45c3
Reposted fromamatore amatore viacharlie69 charlie69
basiaaa
11:05
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy viakurz kurz
basiaaa
11:05
5063 331c
basiaaa
11:02
5342 9621
Stefan Pastuszewski

July 01 2015

basiaaa
19:47
- In fact, the only thing I can truly promise is I'll probably hurt you again.  - Well, that's really enticing.  - Oh, and you'll hurt me, and I'll come right back to you again when you do. I'll accept the risk because you are worth it, because you matter to me.  Because I love you. And I'm not going anywhere
— Grey's Anatomy, Richard Webber
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty
basiaaa
19:46
Love. Neuroscience tells us it activates the same parts of the brain as habit-forming addiction. It makes us feel like we can do anything, be anything, achieve anything. And once we taste it, we want more. The thing about love is, when it's good, it's so very good, and when it's bad, it hurts so much. And if you can't find a way to balance all those ups and down, it will make you crazy.
— Grey's Anatomy, Meredith Grey
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty
basiaaa
19:45
4622 508d
basiaaa
19:45
Chcę być częścią jego świata. Nie całością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty

June 30 2015

basiaaa
13:34
basiaaa
13:34
0069 daa0
"Nie wiem dlaczego ludzie mówią, ze cuda się nie zdarzają, przecież Ty się zdarzyłeś."

- Piotr Adamczyk
basiaaa
13:33
2144 5a95 500
Reposted frommental-cat mental-cat viamaking-love making-love
basiaaa
13:33
8960 b817
Reposted frommaking-love making-love
13:32
8873 63f9
13:32
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
basiaaa
13:31
3684 722d 500
Reposted frommental-cat mental-cat viacytaty cytaty
basiaaa
13:30
9584 8f9e
You know, right?
basiaaa
13:30
7302 9956
Reposted frommyshirt myshirt viathatwasntadream thatwasntadream
basiaaa
13:30
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viathatwasntadream thatwasntadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl